Forbrugerstyrelsen optimerer sagsbehandlingen med ESDH og Lean 

23. marts 2007

Software Innovation har indgået aftale med Forbrugerstyrelsen om levering af et system til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH). Løsningen er baseret på Software Innovations standardløsning Public 360°, og aftalen omfatter ca. 100 brugere hos Forbrugerstyrelsen. Aftalen har en værdi af DKK 3,9 mio.

Igennem det sidste halve år har Software Innovation gennemført et foranalyseforløb hos Forbrugerstyrelsen, og det er dette arbejde, som danner grundlag for aftalen.


Forbrugerstyrelsens målsætning med ESDH-projektet er at sikre en højere produktivitet og en kortere sagsbehandlingstid. Gennem en analyse af styrelsens arbejdsprocesser har Forbrugerstyrelsen og Software Innovation i fællesskab defineret kravene til den nye ESDH-løsning med udgangspunkt i Forbrugerstyrelsens forretning. Løsningen er et væsentligt skridt på Forbrugerstyrelsens vej imod fuld digital forvaltning.


Forbrugerstyrelsen har stor fokus på optimering af arbejdsprocesser og har valgt at arbejde intensivt med procesoptimering, inden processerne systemunderstøttes. Derfor har styrelsen gennemført et Lean-projekt i samarbejde Deloitte for at sikre, at de processer, som ligger i klagesagsbehandlingen, er så optimale og effektive som muligt. Dette er vigtigt, når der er tale om sagsbehandlingstider, der berører mange borgere og dermed tiltrækker sig politisk interesse. 


Forbrugerstyrelsen har forberedt sig godt gennem samarbejdet med Deloitte, og vi ser meget frem til at levere de værktøjer, der kan realisere deres ambitioner. Vi ser en tendens til, at flere og flere af vores kunder bruger Lean-tankegangen til optimering af deres arbejde, og vi ser det som en helt naturlig del af vores løsning at understøtte dette, siger Jakob Bring Truelsen, Adm. direktør i Software Innovation A/S.


Kontrakten er indgået under FESD-rammeaftalen, der har til formål at koordinere og ensrette indkøb af offentlige sags- og dokumenthåndteringssystemer i Danmark.