Komplett godkjent NOARK 5-løsning - Public 360° helthetlig løsning for moderne e-forvaltning og saksbehandling 

 

Public 360 banner

En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning!

Public 360° spiller en sentral rolle hos offentlige virksomheter som vil øke effektiviteten, forbedre kundeservice og skape en mer åpen forvaltning. Komplett Noark5-godkjent system.

Public 360° i skyen
 

Nå løfter vi Public 360° opp i skyen! Med Public 360° Online gjør vi det enklere for den offentlige forvaltning å ta i bruk nye og moderne tjenester.