Komplett godkjent NOARK 5 løsning - Public 360° helthetlig løsning for moderne e-forvaltning og saksbehandling 

 

Public 360 banner

En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning!

Public 360° spiller en sentral rolle hos offentlige virksomheter for å øke effektiviteten, forbedre kundeservice, og for å skape en mer åpen forvaltning. Løsningen kombinerer dokument-håndtering, saksbehandling og arkivering med funksjonalitet for samhandling, relasjonshåndtering og virksomhetsstyring.

Public 360° Online - Enkel NOARK Sak- og Arkivløsning på nett!

Public 360° Online er norges eneste NOARK-godkjente nettløsning! Den intuitive løsningen sørger for at din organisasjon følger lovverket for offentlig forvaltning samtidig som den bidrar til økt effektivisering av virksomhetens interne prosesser.

Økt mobilitet med saksbehandling på iPad

Med Public 360° får din organisasjon tilgang til tre iPad-apper som gir en enklere og mer mobil arbeidsdag for medarbeiderne, og en mer effektiv administrasjon.

Digital samhandling gir fornøyde innbyggere

Digital samhandling i offentlig forvaltning krever moderne teknologi for å sette innbyggerens behov i sentrum.