Komplett godkjent Noark 5-løsning – Public 360°, en helhetlig løsning for moderne e-forvaltning og saksbehandling 

 

Public 360 banner

En helhetlig løsning for moderne e‑forvaltning!

Public 360° spiller en sentral rolle hos offentlige virksomheter som vil øke effektiviteten, forbedre kundeservice og skape en mer åpen forvaltning. Komplett Noark 5-godkjent system.

Public 360° i skyen
 

Nå løfter vi Public 360° opp i skyen! Med Public 360° Online gjør vi det enklere for den offentlige forvaltning å ta i bruk nye og moderne tjenester.