Software Innovation sørger for at informasjonen blir virksomhetens mest verdifulle ressurs. Vi har over 30 års erfaring med å utvikle brukervennlige IT-løsninger som forbedrer dokumenthåndtering, saksbehandling og dokumentkontroll. Vårt selskap leverer standard programvare til mer enn 700 virksomheter og 200 000 brukere.

Les mer

Vi tilbyr produktene Public 360°, Business 360°, eArkiv 360° og ProArc for å løse informasjonsproblemene til våre kunder. Vi leverer løsninger til en rekke forskjellige bransjer.

Les mer

Dokumenthåndtering, arkiv- og saksbehandling

Hvorfor velge oss?

 1. Vi har over 30 års erfaring med å utvikle brukervennlige IT-løsninger som forbedrer dokumenthåndtering.
 2. Vi utvikler produktene sammen med kundene våre for å sikre at vi leverer funksjonalitet som skaper merverdi.
 3. Våre løsninger bygger på Microsoft-teknologi, noe som gjør det lett å lære, bruke og forstå våre produkter.
 4. Vi har noen av Nordens beste utviklere som sørger for at vi alltid er tidlig ute med den nyeste teknologien. Dette gjør oss til et sikkert valg – nå og i fremtiden.
 5. Vi er der når du trenger oss. Våre supportkonsulenter er eksperter på sitt felt og opptatt av å finne den beste løsningen for deg.
 •  

  Produkt ProArc

  Et dokumenthåndteringssystem må ha strenge sikkerhetsregler, men samtidig ikke være tungvint å bruke. ProArc tilfredsstiller begge disse kravene.

 •  

  Produkt Public 360°

  Når Software Innovation har erfaring med halve kommune-Norge, vet de hva kommunene trenger. Og det tar de med i online-løsningen. Med Public 360° Online ville vi få et mye, mye bedre system som er tilgjengelig overalt.

 •  

  Produkt Public 360°

  Løsningen er blitt svært populær, for hvert papirløse møte i bystyret vil kommunen spare 20 000 kr i trykkostnader. Supporthenvendelser knyttet til kontorstøtteverktøyene er redusert med 85 %. De ansatte er mer fornøyde og opplever mer effektive IKT-systemer.

 •  

  Produkt Business 360°

  Hadde vi ikke hatt et slikt system som vi har i dag, hadde vi ikke klart å leve opp til de lovene og kravene vi er pålagt. Å sette en verdi på det er vanskelig, men det betyr veldig mye for oss.

 •  

  Produkt ProArc

  ProArc gir betydelige effektivitetsbesparelser samt forbedret oversikt og kvalitet på dokumentasjon ved å lagre historikk på alle versjoner. Fremfor alt forbedrer ProArc kvaliteten på våre ansattes arbeidsdag.

 •  

  Produkt Public 360°

  Public 360º følger internasjonale standarder for dokumenthåndtering og oppfyller den norske regjeringens krav om en fremtidsrettet, smidig saksbehandlingsprosess, sikker arkivhåndtering og dokumentfangst, og effektiv samhandling.

 •  

  Produkt Public 360°

  Ved å velge Public 360° Online er vi sikret å alltid ha siste oppdaterte versjon, enkel systemadministrasjon og en sikker løsning. Ettersom den er skybasert, slipper vi en stor investering, og vi har fått en løsning som er mye rimeligere i pris

 •  

  Produkt Public 360°

  Etter at vi har implementert modulen 360° Innsynsbegjæring i Public 360°-løsningen vår, har vi avskaffet et stort antall saksganger, herunder utskrift, frankering og utsending via posten.

 •  

  Produkt ProArc

  I våre prosjekter blir deler av prosjekteringen utført av våre underleverandører, og vi kjøper ferdige produkter. Vår viktigste oppgave er å integrere dem i omfattende systemer. Disse må dokumenteres i henhold til ulike krav. For å møte dette behovet har vi brukt ProArc i 10 år. Det gir oss et sentralt og trygt oppbevaringssted hvor vi har full kontroll over brev, e-poster, tegninger, håndbøker, prosedyrer, korrespondanse og mer. Vi har full sporbarhet og en komplett historikk over alle dokumentene våre.

 •  

  Produkt Public 360°

  Innføringen av et elektronisk dokument- og arkivsystem skaper en vinn-vinn-situasjon både for søkere og saksbehandlere. Systemet er en forutsetning for å kunne behandle søknader online i fremtiden.

 •  

  Produkt ProArc

  ProArc er selve kjernen i våre prosjekter. Sammen med engineeringdatabasen er dette det avgjørende leddet i alle våre prosjekter.

 •  

  Produkt Business 360°

  Tidligere måtte alle juridiske saker gå via meg, uansett om vi hadde mange avgjørelser liggende med akkurat det samme emnet – ganske enkelt fordi det var så vanskelig å dele og finne kunnskap i organisasjonen